Nye krav
til affaldshåndtering

Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Nye krav til affaldshåndtering

Ved udgangen af 2022 skal alle danske virksomheder og arbejdspladser sortere affald ligesom private husholdninger. De nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad – også når vi er på arbejde

Hvad med den ejendom, som jeg bor på?

Vi har arbejdet med at implementere de nye fraktioner på alle multibrugerejendomme og kontorhoteller siden foråret. Vi har gennemgået alle ejendomme, og i fællesskab med inspektørerne på ejendommene, har vi kortlagt de enkeltes behov. Vi har sørget for, at alle affaldsrum har de rigtige fraktioner, og at der er de rigtige piktogrammer på alle containerne. Fremover bliver der opsat de mest benyttede fraktioner på vores fællesarealer; plast, restaffald, madaffald, papir og metal.

Hvad skal jeg gøre som lejer?

I Wihlborgs står vi til rådighed for vores lejere, således at alle kan sortere deres affald efter den nye affaldsbekendtgørelse. Det er vigtigt, at I som virksomhed og lejer selv er bevidst om jeres egne behov, og sørger for, at I selv har de rigtige sorteringsmuligheder i jeres eget lejemål. Det er samtidig vigtigt, at I oplyser os om hvilke fraktioner, der eventuelt mangler på jeres ejendom. Bemærk venligst at alle affaldstyper ikke nødvendigvis bliver opstillet på ejendommen, medmindre der er et specifikt behov.

Vi arbejder på at gøre sorteringen så nem som mulig på alle Wihlborgs’ ejendomme. I er altid velkommen til at tage fat i jeres ejendomsservicetekniker, hvis I har nogle spørgsmål til affaldssorteringen eller hvis I gerne vil have hjælp til at få opstillet de rigtige fraktioner.

Hvordan skal der sorteres?

Vi skal sortere vores husholdningslignende affald i de 12 forskellige affaldstyper: Madaffald, papir, pap, plast, metal, glas, træ, elektronik, hård PVC, mad- og drikkekartoner, farligt affald, småt brændbart og restaffald.

Sammen passer vi på miljøet

Der er flere gode grunde til, at vi skal sortere husholdningslignende affald: For det første er det godt for klimaet og for det andet sikrer det et bedre brug af vores ressourcer. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter. Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg. Derfor nytter det at sortere.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os