Byrum omkring Høje Taastrup Station skal gennemrenoveres

Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Den Gule By får et løft

Høje-Taastrups kommune og grundejerne, herunder Wihlborgs, løfter nu sløret for URBAN POWERs byrumsprojekt, der vil give en markant opgradering af den karakteristiske “Gule By”, med mere natur og et indbydende bymiljø.

Inden længe starter første etape

Indenfor de kommende år vil det karakteristiske område omkring Høje-Taastrup Station få et bymiljø, der er langt mere grønt, indbydende, trygt og varieret. Det står klart, efter at byrådet, Wihlborgs, ATP og DSB er nået til enighed om et skitseprojekt og der nu er truffet beslutning om at igangsætte etape 1, Sydtorvet, med Wihlborgs og Høje-Taastrup Kommune.

Bag skitseprojektet står URBAN POWER, der i den følgende periode er hovedrådgiver. Det skal sikre helhed og sammenhæng i projektområdet, der dækker 16.000 m2 fordelt over Nordtorvet, Banebroen og Sydtorvet, der bl.a. er kendt for Bjørn Nørgaards karakteristiske Thors Tårn.

Bynatur, belysning og sikker trafik

Centralt i projektet er en mangfoldig bynatur med mange forskellige træer og en varieret sammenhængende beplantning, der understøtter biodiversitet. Ligeledes er der fokus på et trygt byliv, med trygheds- og stemningsskabende belysning og forbedrede opholdsmuligheder - herunder en handelskantzone med mulighed for udeservering i solen. Facader- og søjlegange omkring torvene skal have en opgradering og samtidig bliver der ryddet op i hierarkiet mellem fodgængere, cyklende, busser og parkering, så der sikres en positiv ligevægtig oplevelse uanset hvilken type besøgende, man er i området.

Et samskabelsesprojekt mellem kommune, grundejere og borgere

I processen frem mod transformationen, har der været et stort fokus på at høre kommunens borgere, pendlere og interessenter, som en afgørende del af foranalysen, der ligger bag de kommende byrum Bl.a. har der i en periode stået "ønsketræer" på stationen, hvor alle kunne komme med input.

Det konkrete transformationsprojekt er blevet til i tæt samarbejde mellem URBAN POWER, Høje-Taastrup Kommune og de tre grundejere Wihlborgs, ATP og DSB, der også medfinansierer projekteringen og anlæggelsen af byrummene. Transformationen starter på Sydtorvet med Wihlborgs som bygherre, og porteføljechef Johan Tofte fortæller følgende:

“For os er det vigtigt at kunne bidrage til en forskønnelse af byen. Vi ønsker at skabe attraktive forhold for vores nuværende og fremtidige lejere og byens brugere, så det er fantastisk, at det nu er ved at lykkes”

Johan Tofte, Porteføljechef i Wihlborgs

Teamet bag projektet

Bag denne store transformering står der følgende team:

Bygherre: Høje Taastrup Kommune, Wihlborgs, DSB, ATP
Hovedrådgiver: URBAN POWER (inddragelse, byrumsdesign og projektering)
Ingeniører: Sweco/VIA-trafik (anlæg og trafik)

Alle visualiseringer er leveret af Urban Power.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os