Banemarksvej 50 er klar til en grøn fremtid

Ledige lejemål Kundecases Ejendomme Kantineservice Ejendomsservice Om os Nyheder Bæredygtighed Job Kontakt Log ind

Introduktion

13% mindre fjernvarme, svarende til 100 MWh, har vi sparet vores kunder for det første år efter vores energirenovering og klimasikring af ejendommen. Dette er historien om en ejendom, der har fået nye klæder, og den bliver bestemt ikke den sidste i Wihlborgs.

Nyt tag og afløb

Wihlborgs tilbagekøbte ejendommen på Banemarksvej 50 i Brøndby i 2020, og har siden arbejdet benhårdt på at fremtidssikre ejendommen. En større ombygning af ejendommens tag og nedløb har sikret den mod endnu kraftigere og hyppigere nedbør. Ved at lave en tæt tagkonstruktion er der sikret en effektiv vandafledning. I samme ombæring er det 5.675 kvm store tag blevet efterisoleret, så det lever op til Bygningsreglementets skærpede energikrav.

Fornyet varmecentral

Ejendommens varmecentral er ligeledes blevet moderniseret, hvorved varmeanlægget styres efter brugernes og bygningens behov, hvor der gennem reguleringsmuligheder med bl.a. vejrkompensering og natsænkning sikres optimal drift af den vedvarende energi.

Den nye styring giver et mindre varmetab, bedre driftsøkonomi, øget komfort og lavere CO2-udledning af driften. Målsætningen med ombygningen af varmecentralen har været at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen, gennem højere afkøling af fjernvarmevandet, som sikrer forsyningen en bedre drift og medvirker til en lavere CO2-udledning.

Solcellerne er kommet for at blive

I forlængelse af ovenstående er der endnu flere solstrålehistorier fra Banemarksvej 50, hvor der er blevet etableret et 1.248 kvm stort solcelleanlæg. Anlægget har en forventet årlig elproduktion på 140 MWh, svarende til elforbruget for 35 husstande.
Solcelleanlægget er i tråd med Wihlborgs bæredygtige ambitioner, om at minimerer ejendommens CO2-udslip og øge andelen af vedvarende energi.

Energiovervågning sikrer optimal drift alle døgnets timer

Vi har som ambition at mindske energi- og vandforbruget med 1 % årligt, og for at gøre dette målbart er der etableret energiovervågning på ejendommen. Dette er et resultat af vores erfaringer fra vores øvrige ejendomme i porteføljen, da det har vist sig at være et effektivt værktøj til, at digitalisere og visualiserer energiforbruget.

Energiovervågningen bidrager ligeledes med data, som sikrer at ejendommens tekniske installationer, herunder solcelleanlæg og varmecentral, drifter korrekt og med mindst mulig energiforbrug og CO2-udledning.

Vi tager vores miljøansvar alvorligt

CO2-aftrykket fra driften af ejendomme i Danmark udgør 20 pct. af den samlede CO2-udledning. Wihlborgs gør sit for at minimerer dette tal, hvor førnævnte tiltag komplementerer Wihlborgs dagsorden, hvor en klimaneutral forvaltning og energieffektivisering står højt på listen. Tiltagene er bæredygtige såvel som økonomisk attraktivt for driften til gavn for vores lejere.

For mere information kontakt venligst

Mikkel Willard, Energi og Miljø
mikkel.willard@wihlborgs.dk